Studiu realizat de ANOSR cu sprijinul CDA-UVT.

Întrebările marcate cu * sunt obligatorii.
13%
CHESTIONAR pentru cadre didactice din învățământul superior
1. În această perioadă de suspendare a cursurilor față-în-față, ai primit suport și îndrumare predominant de la:
2. În această perioadă, în ce măsură ai participat la cursurile/seminarele/laboratoarele din cadrul programului de studii pe care-l urmezi?
3. Ai dificultăți în a participa la activități didactice la distanță, din cauza următoarelor aspecte:
Deloc
În mică măsură
În măsură medie
În mare măsură
Nivel insuficient al competențelor mele digitale
Dificultăți tehnice (platforme care trebuie instalate, care nu funcționează, conturi și browsere)
Acces limitat la Internet
Lipsa unui computer suficient de performant
Lipsa conținutului educațional (resurse digitale) puse la dispoziție de către cadrele didactice
Lipsa instrumentelor pentru gestionarea grupelor și seriilor de studenți, pentru feedback și evaluare din partea cadrului didactic
Lipsa timpului necesar pentru înțelegerea și utilizarea adecvată a instrumentelor și resurselor digitale
Lipsa motivației
Lipsa controlului și monitorizării constante a activității mele de către cadrele didactice
Lipsa unui orar de activități didactice bine structurat
Deloc
În mică măsură
În măsură medie
În mare măsură
Lipsa obișnuinței de a învăța cu ajutorul noilor tehnologii
Limite datorate specificului unor discipline (activitățile de învățare la disciplina mea/ disciplinele mele nu se pot transpune cu ușurință în activități la distanță)
Dacă la ultimul item de mai sus ai răspuns cu una din variantele În mică măsură, În măsură medie sau În mare măsură, te rugăm să enumeri acele discipline la care faci referire
Powered by QuestionPro